សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនង

ទីប្រឹក្សាផ្នែកលក់ធានារ៉ាប់រង របស់  សុវណ្ណាភូមិ ឡាយហ្វ៍ នៅតាមសាខារបស់ ដៃគូរដូចជា ៖

  • ធនាគារ កាណាឌីយ៉ា

  • ធនាគារ ហត្ថា

  • ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ក.អ

  • ហ្វូណន  មីក្រូ ហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី


 

ម៉ោងធ្វើការ៖

ទីបុគ្គលិកផ្នែកលក់ធានារ៉ាប់រងរបស់ សុវណ្ណាភូមិ ឡាយហ្វ៍ នៅតាមសាខាធនាគារដៃគូ ៖

  • ច័ន្ទ-សុក្រ៖ ៨:០០ព្រឹក - ៥:៣០ល្ងាច

  • សៅរ៍៖ ៨:០០ព្រឹក - ១២:០០ថ្ងៃ

សម្គាល់:

  • ប្រសិនបើថ្ងៃឈប់សម្រាកបុណ្យជាតិត្រូវនឹង ​ថ្ងៃអាទិត្យ​នោះ​​ការឈប់​​សម្រាក​​នឹង​​ត្រូវ​លើក​ទៅថ្ងៃ​ច័ន្ទ​មួយ​ថ្ងៃទៀត ។

  • ប្រសិន​បើថ្ងៃឈប់សម្រាកបុណ្យជាតិត្រូវនឹងថ្ងៃសុក្រ នោះ​ការ​ឈប់​សម្រាក​នឹង​ត្រូវ​បូក​បន្ថែម​ថ្ងៃសៅរ៍​មួយ​ថ្ងៃ​ទៀត ។
 

អាសយដ្ឋានការិយាល័យ​ក​ណ្តា​លខាងក្រោម៖

វិមានកាណាឌីយ៉ា លេខ៣១៥ ជាន់ទី២៥ វិថីព្រះបាទអង្គឌួង(១១០) កែងមហាវិថីព្រះមុន្នីវង្ស(៩៣)​ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ទូរស័ព្ទ ៖

០២៣ ៩៦៦​ ៩៥៥
១៨០០ ២១២២៨៨ (ឥតគិតថ្លៃ )

 

អុីម៉ែល ៖

info@sovannaphumlife.com